× Početna O nama Vaš stomatolog Kontakt Cenovnik en

Cenovnik

OPŠTA STOMATOLOGIJA

1. STOMATOLOŠKI PREGLED
1.000,00
2. SPECIJALISTIČKI PREGLED
1.500,00
3. RTG SNIMAK
500,00
4. KOMPOZITNI ISPUN
2.000,00
5. KOMPOZITNI ISPUN NA TRI POVRŠINE
3.000,00
6. AMALGAMSKI ISPUN
2.000,00
7. KOMPOZITNA NADOGRADNJA
5.000,00
8. PRVA POMOĆ KOD BOLNIH STANJA
1.500,00
9. LEČENJE INFICIRANOG KANALA
2.000,00
10. PRIVREMENO PUNJENJE KANALA
1.500,00
11. DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA
2.000,00
12. TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA
1.500,00
13. IZBELJIVANJE AVITALNOG ZUBA
3.000,00

ORALNA HIRURGIJA

14. RUTINSKO VAĐENJE ZUBA
2.000,00
15. KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA
3.000,00
16. HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA
6.000,00
17. HIRURŠKO VAĐENJE IMPAKTIRANOG ZUBA
12.000,00
18. RESEKCIJA JEDNOKORENOG ZUBA
10.000,00
19. RESEKCIJA DVOKORENOG ZUBA
12.000,00
20. RESEKCIJA VIŠEKORENOG ZUBA
14.000,00
21. RESEKCIJA ZUBA SA RETROGRADNOM OPTURACIJOM
15.000,00
22. CISTEKTOMIJA DO DVA ZUBA
12.000,00
23. CISTEKTOMIJA PREKO DVA ZUBA
15.000,00
24. INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA
1.500,00
25. EKSTRAORALNA INCIZIJA APSCESA
3.000,00
26. HEMOSTAZA MEHANIČKA
1.000,00
27. HEMOSTAZA BIOLOŠKA
2.000,00
28. HEMOSTAZA HIRURŠKA
3.000,00
29. TERAPIJA ALVEOLITA (po seansi)
1.000,00
30. FRENEKTOMIJA
5.000,00
31. NIVELACIJA GREBENA
6.000,00
32. PRODUBLJIVANJE FORNIKSA
10.000,00
33. PRIMARNA PLASTIKA SINUSA
10.000,00
34. CALDWEL-LUC
30.000,00
35. PREZERVACIJA ALVEOLE
10.000,00
36. HIRURŠKO IZVLAČENJE IMPAKTIRANOG ZUBA
10.000,00
37. KOŠTANI ZAMENIK 1g
20.000,00
38. MEMBRANA
20.000,00

DEČIJA STOMATOLOGIJA

39. VADJENJE MLEČNOG ZUBA BEZ ANESTEZIJE
1.000,00
40. VADJENJE MLEČNOG ZUBA SA ANESTEZIJOM
1.500,00
41. UKLANJANJE MEKIH NASLAGA
1.000,00
42. ZALIVANJE FISURA PO ZUBU
1.500,00
43. DRENAŽA MLEČNOG ZUBA
1.000,00
44. FLUORIZACIJA ZUBA
1.000,00

PARODONTOLOGIJA

45. ULTRAZVUČNO UKLANJANJE ČVRSTIH NASLAGA
3.000,00
46. OBRADA GINGIVALNOG DŽEPA
1.000,00
47. HIRURŠKA OBRADA PARODONCIJUMA (po zubu)
4.000,00

PROTETIKA

48. TOTALNA PROTEZA
25.000.00
49. TOTALNA PROTEZA SA METALNOM BAZOM
36.000.00
50. PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA
25.000.00
51. VALPLAST PROTEZA
36.000.00
52. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA
36.000.00
53. UGRADNJA ATEČMENA –PAR
13.000.00
54. DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE
4.000.00
55. INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE
10.000.00
56. REPARATURA PROTEZE
2.000.00
57. CEMENTIRANJE STARE KRUNICE
1.000.00
58. METALOKERAMIČKA KRUNICA
10.000.00
59. METALOKERAMIČKA KRUNICA SA VRATOM U KERAMICI
12.000.00
60. TELESKOP KRUNICA
13.000.00
61. FREZOVANA KRUNA
12.000,00
62. BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA
25.000,00
63. LIVENA NADOGRANJA
4.000,00
64. FIBERGLAS KOČIĆ
6.000,00
65. KOČIĆ SA ATEČMENOM
10.000,00
66. DODATAK ZUBA U PROTEZU
1.500,00
67. DODATAK KUKICE U PROTEZU
1.500,00

ORTOPEDIJA VILICA

68. POKRETNI ORTODONTSKI APARAT
24.000,00
69. M BLOK
42.000,00
70. FIKSNI ORTODONTSKI APARAT-METALNE BRAVICE(PO VILICI)
78.000,00
71. FIKSNI ORTODONTSKI APARAT –ESTETSKE BRAVICE(PO VILICI)
102.000,00
72. DAMON METALNE BRAVICE (PO VILICI)
102.000,00
73. DAMON ESTETSKE BRAVICE (PO VILICI)
144.000,00
74. RETENCIONA FOLIJA
7.500,00
75. FOLIJA PROTIV BRUKSIZMA
8.500,00

IMPLATOLOGIJA

76. UGRADNJA P.I. IMPLANTATA SA ABATMENTOM
50.000,00
77. UGRADNJA ZIMMER TSV IMPLANTATA SA ABATMENTOM
75.000,00
78. UGRADNJA ZIMMER TRABECULAR IMPLANTATA SA ABATMENTOM
124.000,00
79. BELJENJE ZUBA PO VILICI
12.000,00